اوس کریم ! آسون بگیر

آدم کم تلاشی نیستم یا لااقل نبودم . ولی انتخابهام خوب نبوده. وقتی انتخابهای گذشته رو مرور میکنم می بینم بدترین انتخاب ممکن بودن! حالا چرا نمیدونم . تنها چیزی که بهم آرامش میده اینه که بگم قسمت بوده. شاید همه ی انتخابها حتی اگه رندم می بود منجر به خوشی می شد ولی بعد مسیر به تلخی زیاد میگرایید.

خدایا میدونی نسبت به بنده های دیگت ضعیف ترم .. ارفاق کن لطفاً..