روسری اجباری

من طرفدار حجاب اجباری تا حدیش هستم اما طرفدار روسری اجباری نه .

این دخترایی که نصف نیمه روسری سر کردن به خدا بی روسری بهتر بودن . طبیعی تر بودن . نرمال تر بودن . به فطرت انسانی نزدیک تر بودن.

حداقل این رو از کشورهای دوست مثل سوریه ، عراق ، لبنان و افغانستان یاد بگیریم.

به خدا روسری نصفه نیمه خوبیت نداره و جز درد و مرض و زنندگی چیزی توش نیست .

همونقدر که به مقاومت در برابر آمریکا اعتقاد دارم و از سیاست های ۷۰ سال اخیرش علیه ملت ایران بیزارم ، همونقدر به آزادی های اجتماعی هم اعتقاد دارم.

زشته به خدا زشته . روسری نصفه نیمه نه با اسلامیت میخونه نه با ایرانیت و نه با فطرت انسانی .

یک نمونه خوب دیگه همین دخترای کره ای . سریال یانگوم که از تلویزیون پخش می شد رو دیدید؟ لباساشو دیدین چطوری بود؟

به خدا خیلی خیلی پاک تر و با صفاتر از این روسری نصف نیمه کج دار و مریض ماست .

خلاصه این که من مخالف روسری اجباریم . حالم از دیدن این نصف روسری ها که هزارجور کوفت و زهرمارم مالیدن رو صورتشون به هم میخوره . اینا یه جامعه مریض رو نشون میده .

روسری اجباری موجب مرض شده .