کوتاه نوشتن

کوتاه نوشتن چه برکتی داره. ۷ مطلب در سه روز. گوگل بیا این یدونه رم کراول و ایندکس کن .

+ البته ایندکس نکردیم نکردی . چون مهم نیستی اصلاً