فارسلارین بیر عده سی

بو فارسلارین بعضی چوخ پررو دولار . هش قومیته رحم المیلر . آغزلانان (ایراخ سیزدن) فقط پخ چخر اِشیگه . تورک ، کورد ، عرب ، لر و… بلارن گوزنده برددی . باور الین بلار چوخ قودرت تاپسالار بیزه ده رحم المزر . یاواش یاواش ایسترم بو نتیجه ی چاتام کی آشاداکی خلیج ایمیزه خالی خلیج دیلسه بهتردی . هربیریده ایکی کلمه انگلیسی اورگممیش گدر اویان بیانا یازر من عرب دورم!! خوب خالخ نملسین سن عرب دورن؟؟؟ عرب ستیزلیگی سیز الیریز هزینسین بیز وررخ . هانی بس سیزین تمدونیز ؟؟ اگه تمدن بودی ( چوخ چوخ باغشلین ) ایشیم سیزین تمدونیزه .