تهدید خوب ، تهدید بد

دولت روحانی سه تهدید مطرح کرد.

تهدید به کاستن گام گام از تعهدات برجامی و خروج از اون خوب بود . اما دو تا تهدید دیگه (مواد مخدر و مهاجرین افغان) بد بودند.

تهدیدی که حاکی از اهمیت ندادن به ارزش های انسانی باشه روش خوبی برای پیشروی نیست.

تهدیدی که از موضع ضعف شدید باشه هم همونطور.

این تهدید ها پیامهای بدی رو تو خودش پنهان کرده.

+ ما هنوز اینقد بدبخت نشدیم که به کنش ها شبیه صدام و… واکنش نشون بدیم.

+ طرز گفتار مهمه..