فرق وبلاگ و وب سایت

  • وبلاگ از کلمه های web و log تشکیل میشه .
  • پست قبلی من یک log از وضعیت موجود هست .
  • هر وبلاگی یک وبسایت هست اما هر وبسایتی یک وبلاگ نیست.
  • وبلاگ از جنس رسانه هست و وبسایت می تونه رسانه یا پلتفرم باشه .