ناگفته های برجام

با کمی سواد رسانه ای و سایبری و سیاسی ، چیزهایی رو درمورد برجام کشف کردم که اگر بدونید از یک سری قابلیت های حاکمیت ایران شوکه میشید .

+ فقط بدونید که حاکمیت ایران ، دولت مداران احمق آمریکا و CIA رو به بازی گرفته…