کاهش تعهدات برجام

الان شنیدم قراره برنامه کاستن از تعهدات برجام در قبال بدقولی طرف مقابل به صورت گام به گام اجرا بشه.

میخواستم درموردش یه چیزایی بنویسم ولی حالش نیست..

+ به هرحال از شنیدن این خبر خوشحالم – باید یه کاری انجام می شد.

+ خوابم میاد بدجور … برم اسلیپ شم