تیتر وبسایت های خبری ایران

روحانی ترور شد

باز کردم دیدم منظورش یک ملایی بوده.

روسیه هم ایران را تحریم کرد.

باز کردم دیدم خبر مال زمان مشروطه هست

انتقاد تند از خامنه ای

باز کردم دیدم یک خامنه ای نامی هست

تجاوز به یک دختر در مدرسه + تصاویر!

دیگه خودتون قضاوت کنید…

+ آره بازکردم ! اون آخری رم بازکردم . خبری نبود !