محمد رضا شعبانعلی

محمدرضا واقعا آدم با سوادی هست در حدی که بهش مهندس و دکتر بگیم به نظرم ظلم کردیم بهش .

و من به شخصه دوسش دارم و خیلی چیزها ازش یادگرفتم .

وضع مالیشم از من خیلی خیلی بهتره . (کسی نیست بگه آخه مگه تو وض مالیم داری؟!)

با این وجود اما واقعیت اینه که وضع مالیش در مقایسه با علمش صفره .

البته خب هرکسی دنبال یه چیزی هست تو این دنیا ..

محمدرضا خودش کتاب درمورد بورس ترجمه کرده ولی خودش سرمایه ای تو بورس نداره .

حالا چرا ترجمه/تالیف می کنه ؟

چون کشته مرده تحقیق و پژوهش و یادگرفتن و یاد دادن هست .

منم خلقیاتم از این نظر به محمدرضا نزدیکه ..

اما من شخصا باید یادم باشه که

اگر چه منم مثل محمد رضا پول دوست نیستم ولی به شدت پول لازم هستم..

برا من خیلی زوده بخوام به سبک اون زندگی کنم …

+ یادم باشه پست بعدی یه لینک هدایت به درگاه بانکی بزارم برا جم کردن هدایا