آفت مدیر

آفت مدیر اینه که بخواد زیر دستشو ضعیف نگه داره. به نظرم این از ناآگاهی و کوته بینی میاد. زیر دستتو لهش نکن بکشش بالا . اگه موند کسب و کارت رشد میکنه اگه نموند نباید عزا بگیری . فک کن ببین مشکل سیستمت چیه که با رفتن یه آدم از هم میپاشه .

اوس کریم ! آسون بگیر

آدم کم تلاشی نیستم یا لااقل نبودم . ولی انتخابهام خوب نبوده. وقتی انتخابهای گذشته رو مرور میکنم می بینم بدترین انتخاب ممکن بودن! حالا چرا نمیدونم . تنها چیزی که بهم آرامش میده اینه که بگم قسمت بوده. شاید همه ی انتخابها حتی اگه رندم می بود منجر به خوشی می شد ولی بعد مسیر به تلخی زیاد میگرایید.

خدایا میدونی نسبت به بنده های دیگت ضعیف ترم .. ارفاق کن لطفاً..

شاه کار جدید ترامپ

قرار دادن نیروهای مسلح یه کشور در لیست تروریست؟ جدی؟

ینی نمی فهمید سپاهیا از همین مردم ان ؟

آمریکا داره داره با ما Play Chicken بازی میکنه .

و بدبختی اینجاس که فک میکنه با Chicken طرف حسابه .