بسیاری از ما می دانیم که برای داشتن ویتامین D که نقش مهمی در سلامت بدن دارد می توانیم به سادگی فقط خودمان را در معرض نور قرار دهیم.

اما آیا این ویتامین از پشت شیشه هم قابل دریافت است؟ پاسخ منفی است . خورشید سه موج از طیف فرا بنفش تابش می کند . uvA و uvB و uvC . این آخری به شدت  مضر است اما توسط جو زمین فیلتر می شود و به سطح زمین نمی رسد . ویتامین D زمانی توسط بدن تولید می شود که در معرض پرتوهای uvB قرار می گیریم اما اغلب پنجره های شیشه ای آن را عبور نمی دهند تا از آن محروم بمانیم . اگرچه همچنان می توانیم خود را برنزه کنیم بخاطر اینکه شیشه های معمولی uvA را عبور می دهند و البته در صورت جذب بیش از حد این پرتو در معرض بیماری هم قرار میگیریم. بر اساس گزارش ایندپندنت بررسی که در ۲۰۱۰ در دانشگاه Louis  انجام شده نشان می دهد افرادی که در طول هفته بیش تر رانندگی می کنند با احتمال بیش تری دچار سرطان پوست در قسمت سمت چپ بدن خود می شوند که همان سمت پنجره در ماشین های آمریکای شمالی است.

به نظر شما آیا می توان این را به بعضی موارد در زندگی هم تعمیم داد ؟

آیا موارد مشابهی وجود دارند که از کل طیف فقط بخشی از آن را عبور می دهند؟