تراژدی یک برنامه نویس

تراژدی زندگی یه برنامه نویس اینه که در فصل برداشت محصول ببینه دچار CTS (سندروم تونل کارپال) شده .

+ عمق این تراژدی رو فقط یه برنامه نویس Full Stack اونم از نوع دارای CTS اش می فهمه..

+ اولش با کابوس های شبانه شرو میشه 🙁