نژاد پرستی

این رو قبلاً گفتم ولی بازم میگم ،

عرب ستیزی افتخار نیست .

فارس بودن هم!

متاسفانه یک سری دوستان دو کلمه انگلیسی که یاد گرفتن میرن این ور اون ور می نویسند که :

We’re not arab

بگذریم که ما آذری زبانان رو هم از فرهنگ و ادبشون بی نصیب نمی گذارند .

شما عرب ستیزی می کنید هزینش رو ما میدیم .

شما نفرت پراکنی رو بزارید کنار اون وقت همه تو دنیا می فهمن که زبونتون چیه لازم نیست فریاد بزنید!!

به شخصه همیشه به ایرانی بودنم بالیده ام و هیچ وقت اجازه ندادم که انتقادها و اعتراض هایی که نسبت به دولت یا حاکمیت داشتم من رو به وادیه غرض ورزی و ایران ستیزی بکشونه اما دوستان فارسمان توجه داشته باشند که هر چه داریم و نداریم ، مال همه است و خود برتر پنداری و حرف های نژاد پرستانه و توهین به دیگر اقوام عاقبت خوبی نداره و اینگونه حرف ها جز از دهان مزدوران یا احمقان بیرون نمیاد .

+ کجاست این تمدنی که مدام حرفشه ؟؟؟