خواب

یادم باشه هرشبی که نمی خوابم روز بعدش رو کامل از دست میدم.

+ حالا تو چراغو خاموش کن چشاتو ببند به امید خدا خواب هم میاد …