دیشب در آرشیو یکی از وب سایت های ارائه فیلم چشمم به فیلم Peaceful Warrior افتاد و بهانه ای شد تا فیلمی را که سالها قبل از تلویزیون و با بینشی متفاوت دیده بودم دوباره از نوع مرور کنم. این فیلم به ماجرای یک ژیمیناست کار جوان با تمام ویژگی های یک جوان و آوازه […]