پیش بینی من از وضعیت قیمت دلار و ارز

داشتم بخش سوم از بحث تبدیل دانش به ثروت را می نوشتم که گفتم این مابین کار به عنوان زنگ تفریح یه پیش بینی هم در مورد آینده وضعیت اقتصادی انجام دهم! چقدر مظلوم است این علم گسترده و پیچیده اقتصاد که اظهار نظر درموردش تبدیل به زنگ تفریح افرادی چون من گشته ! من […]


Read More..

ظریف ، برجام ، FATF و چیزهای نامربوط دیگر

با استعفای غافلگیرانه ظریف دوباره بحث ها درمورد سیاست خارجه ایران ، FAFT و برجام تبدیل به موضوع داغ این روزها شده . محمد جواد ظریف بگذارید ابتدا نظرم را درمورد ظریف بیان کنم. با شناختی که تاکنون از ظریف به دست آورده ام ظریف را نه تنها یک انسان وطن پرست بلکه یک انسان […]


Read More..