اهل دیدن فیلم و گاها سریال هم هستم و به نظرم امروزه بسیاری فیلم ها از بسیاری کتاب ها مفید تر هستند . اگر فرصتی بود مطلب دومم درمورد کتاب رو  انتشار میدم و انجا روشن میکنم که چرا این دیدگاه رو دارم علارقم اینکه در نوشته قبلیم کتاب رو خیلی (البته به گونه ای […]