چطور انتخاب کنم؟

در دنیای امروزی آپشن ها می تونن به حدی زیاد بشن که ما رو گیج کنن .

۴ روش برای اینکه انتخاب رو راحت تر کنیم:

۱- کم کردن : خلاص شدن از شر گزینه های غیر اصلی

۲- ملموس ساختن : واقعی ساختن گزینه ها

۳- دسته بندی کردن : می تونیم دسته ها رو بیش تر و به این ترتیب انتخاب ها رو کمتر کنیم

۴- به هم زدن ترتیب : میتونیم ترتیب انتخاب ها رو کمی تغییر بدیم و انتخاب های راحت تر رو بیاریم جلوتر.


+ خلاصه چیزی که بود از یک گفتگوی TED با اجرای Sheena Iyengar استخراج کردم.